‏رضا پهلوی درست می‌گوید. فرق نمی‌کند که هستید و کجا قرار دارید. شما، دیر یا زود، هزینه زیستن تحت یک دیکتاتوری ناکارآمد را خواهید داد. یکی با خودروی غیر استاندارد، یکی با یک فاجعه بهداشتی، یکی با داروی بی‌کیفیت، دیگری با تخریب محیط زیست، و شاید همه با درگیر شدن کشور در یک جنگ.

‏اهالی لردگان شاید روزی می‌گفتند ما آدم‌های عادی هستیم‌، سیاسی نیستیم، فرقی نمی‌کند عمرو حاکم باشد یا زید. اما حکومت توتالیتر این حرف‌ها را نمی‌فهمد. ناخواسته به مردم تحمیل هزینه می‌کند. مردم رعیت‌هایی هستند که می‌شود آنها را در راه ایدئولوژی و هدف نهایی قربانی کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)