سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸: در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه (دریا) ۲۵ زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده‌اند شناسایی شده‌اند که حکم دست‌کم دو تن از ایشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و اجرای آن قریب الوقوع است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه ۲۵ زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده‌اند شناسایی شده ‌اند.

حکم دست‌کم دو تن از این زندانیان به نام‌های خضر قویدل و حسین سروی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و اعدام ایشان قریب الوقوع است.

صدور و اجرای حکم اعدام برای اتهامات مربوط به «مواد مخدر» طی ماه‌های گذشته فزونی گرفته است.

گفتنی است، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۲۴ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شدند. این آمار نشان دهنده کاهش ۹۰ درصدی، نسبت به سال ۲۰۱۷ بود و کمترین تعداد اعدام‌های سالانه مواد مخدر از سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رفت.

روز پنجشنبه ۴ مهر ماه سال جاری، یعنی ۱۰ روز پیش، حکم سه زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در این زندان به اجرا درآمد.

لیست این ۲۵ زندانی به شرح زیر است:

۱- صادق مهمی، از دو سال پیش در زندان است؛ مواد مخدر؛ ۲۰ کیلوگرم مرفین

۲- داریوش طربی، از یک سال پیش در زندان است؛ مقدار ۱۶ کیلوگرم مرفین

۳- اسماعیل کریم پور، از یک سال پیش در زندان است؛ ۹۰۰ گرم هروئین

۴- خضر قویدل، از شش سال پیش در زندان است (حکم تایید شده و در صف اعدام است)؛ ۲کیلوگرم شیشه

۵- پژمان مصطفی پور، از یک سال پیش در زندان است؛ ۴ کیلوگرم شیشه

۶- خالد حاج اغلانی، از یک سال پیش در زندان است؛ ۴کیلوگرم شیشه

۷- حسین سروری، از شش سال پیش در زندان است (حکم تایید شده و در صف اعدام است)؛ ۵ کیلوگرم شیشه

۸- احمد باسو، از ۱۷ ماه پیش در زندان است؛ ۵ کیلو سیصد گرم هرویین

۹- شهرام طوفانی، از ۱۷ ماه پیش در زندان است (هم پرونده احمد باسو)؛ ۵ کیلو سیصد گرم هرویین

۱۰- فیروز سلیمانی، از یک سال پیش در زندان است؛ ۳کیلو و پانصد گرم شیشه

۱۱- مهران شاهی پروانه، از یک سال پیش در زندان است (هم پرونده فیروز سلیمانی)؛ ۳ کیلو پانصد گرم شیشه

۱۲- سیدسلطان امیری، شهریار امیری, از یک سال پیش در زندان است (پسر سیدسلطان امیری)؛ ۲۶ کیلوگرم هرویین تقلبی

۱۳- شهریار امیری، از یک سال پیش در زندان است (پسر سیدسلطان امیری)؛ ۲۶ کیلوگرم هرویین تقلبی

۱۴- کاویس وردان، از یک سال پیش در زندان است (هم پرونده امیری‌ها)؛ ۲۶ کیلوگرم هرویین تقلبی

۱۵- محمد محمودی، از یک سال پیش در زندان است (پسر سیدسلطان امیری)؛ ۲۶ کیلوگرم هرویین تقلبی

۱۶- محمدعلی جلی‌باقو، از یک سال پیش در زندان است (پسر سیدسلطان امیری)؛ ۲۶ کیلوگرم هرویین تقلبی

۱۷- اکبر علیزاده، از دو سال پیش در زندان است؛ ۱۳۰ کیلوگرم مرفین

۱۸- قلیج شکوهی، از ۱۱ ماه پیش در زندان است؛ ۱۹۰ کیلوگرم مرفین

۱۹- ابراهیم نصیرخواه، از یک سال پیش در زندان است؛ ۷۲ کیلوگرم مرفین

۲۰- مصطفی نصیرخواه، از یک سال پیش در زندان است (هم پرونده ابراهیم نصیرخواه)؛ ۷۲ کیلوگرم مرفین

۲۱- بهنام شاهی، از ۵ سال پیش در زندان است; ۵ کیلوگرم هروئین

۲۲- سپهر عباسی‌پور، از ده ماه پیش در زندان است; ۹۷ کیلوگرم هروئین

۲۳- رضا قربانی، از ۱۱ ماه پیش در زندان است; ۱۹۰ کیلوگرم مرفین

۲۴- عبدلرحمان برزنجی, از ۱۱ ماه پیش در زندان است; ۶۷۹ گرم کوکائین

۲۵- اسماعیل حسن‌زاده، از ۳ سال پیش در زندان است; ۴۳ کیلوگرم شیشه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)