همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!
این خلاصه گفت وگوی من در برنامه این هفته دیالوگ درپاسخ به سوالات مجری آن جناب انصافعلی هدایت(از همکاران سابق اینجانب در روزنامه سلام)بود.
‘گفتم باپیروزی انقلاب انتظار یک رنسانس اسلامی راداشتیم که باتصویب اصل ولابت فقیه همه آن آرزوهابربادرفت و انقلاب بااین اصل نتیجه عکس دادوبه یک انگیزاسیون_شیعی تبدیل شد.
وگفتم:طالبان،القاعده وداعش نتیجه ولایت فقیه است.
در جمهوری مومنین(بقول آقای خامنه ای)روحانیت حاکم ورهبری آن خودراحق کامل می داندودراین توهم رهبری جهان اسلام راحق خویش!ولذابرای ماندگاری وحفظ خوداهمیتی برای آنهانداردکه خون های بی شمار مسلماتان ریخته شود،
ودرپایان درپاسخ پرسشی گفتم:
برای آمریکاو اسرائیل نفع بودن جمهوری اسلامی بیشترازضررش هست!چون بازارفروش تولیدات وتجهیزات نظامی راگرم نگه می دارد!
هم چنین درهمین برنامه اعلان کردم که #پلیس_امنیت مرااحضارکرده است!
چه کنیم؟ ضعیف کشی می کنند!
این هم آدرس ولینک برنامه:
هفتم مهرنودوهشت
محمد_شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)