مومنی قلم به دست
با جسارتی بدور از خرد  
پیامی داد !…
 
“باچوب کبریت  به جنگ خورشید رفتن  
به معنی سوختن و خرید مرگ  از خداست
حرامزاده – ی  همچون تو؛
 در آتش جهنم باید بسوزد”
          ٭٭٭٭
 مومن نادان  و غلیتده در جهل!
 مگر نمی دانی که!
 
ابتدا با وجود یک چوب کبریت است
       که می گیرد گر؛  شعله ها- ی  آتش
                      تا خاکستر کند
                        [ هستی خدا و-
                             وجود مومن را
          ‌                        
       ٭٭٭٭
چه افتخار بزرگست
 «حرامزاده»  بودن!
      ٭٭٭٭
آنوقت  من میتوانستم  
ادعا کنم  که  حاصل عشقی هستم 
 
     بدور از هر دین و مذهبی
              بدون  اجازه خدا !
     ٭٭٭٭
   تن به تن ساییدن
یعنی عشق را زیبا-و
با اختیار آفریدند.
   ٭٭٭٭.
 
زنده باد #بی_خدائی.
#شمی_صلواتی
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)