تکلیف من و تو ایرانی با ” خامنه ای ” روشن است ، میدانیم که اینان چونان بیگانگانی که بر سرزمینی دیگر استیلا یافته باشند ، غم ایران و ایرانی ندارند ، به شرف ” ترامپ ” هم درود می فرستیم که می گوید : نمی خواهم کار به درگیری نظامی بکشد که در آن انسانه های زیادی کشته و ویرانی های بسیار به بار می آید ، اما با ایرانیانی یا بهتر است بگوییم با ” آمریکایی های ایرانی تبار ” که کاسه داغتر از آش شده و خواهان حمله ” آمریکا ” نه به یک نقطه که به مراکز نظامی و پالایشگاههای ایران در سرتاسر جنوب ایران می شوند چه باید کرد ؟
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)