” حسن روحانی ” اکنون در ضعیفترین موقعیت سیاسی – اجتماعی خود است و حتی ممکنست بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش ، توسط ” دانشجویان عدالتخواه ” به محاکمه کشیده شود ، به هر حال شکی نیست که وی دارای تابعیت انگلیسی است واین خود برای ” خامنه ای ” بعترین بهانه برای حذف کردن وی از عرصه سیاست و بی اعتبار کردن” جناح اعتدال و اصلاح” است .


ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)