انقلاب بعدی انقلاب ماست علیه دیکتاتوری مذهبی که میان با‌حجاب و بی‌حجاب تفرقه انداخته، مردم را به جان هم انداخته. در حالی که پول ما را به عراق و‌سوریه و لبنان و کشورهایی می‌فرستد که باحجاب و بی‌حجاب کنار هم زندگی می‌کنند اما مادران و خواهران زیادی را در کشور خودمان شستشوی مغزی کردند تا علیه زنانی باشند که حجاب زوری و مذهب زوری نمی‌خواهند. ما فقط علیه حجاب اجباری مبارزه نمی‌کنیم علیه جنگی که حکومت میان مردم برقرار کرده مبارزه می‌کنیم تا ایران دوباره برای همه‌ی ایرانیان باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)