سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی به ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ گردید که معادل پرداخت ماهانه ۸۰ هزار تومان به هر ایرانی می باشد و از حقوق کارکنان دولت، یارانه نقدی و بودجه استانها، آموزش، دفاع و امنیت یا سلامت بیشتر است.

دولت مسخر خصولتی ها با رانت های منابع معدنی، نفت و گاز و انرژی، معافیت های گسترده مالیاتی و افزایش نرخ ارز، موجبات خلق چنین منافع کلانی از جیب مردم را فراهم ساخته و برای تامین مخارج اقدام به اخذ مالیات تورمی از مردم و استقراض از بانک مرکزی می کند.

نئولیبرال های متحد ائتلاف غالب با تجویز نسخه های خصوصی سازی، شوک ارزی، خروج از رکود (مسعود نیلی) و گردش چرخ اقتصاد (موسی غنی نژاد) مهندسی افکار عمومی غارت اقتصاد را به عهده دارند.

کانون اصلی نزاع در اقتصاد ایران چگونگی توزیع منابع بین «اکثریت عامه مردم» و «اقلیت ائتلاف غالب» است. مصیبت اقتصاد ایران سلطه منحط ترین شکل نئولیبرالیسم در چارچوب اقتصاد «غارتی-رفاقتی-رانتی» است.

دولت و مجلس مسئول وضعیت کنونی و عواقب آتی آن هستند و قوه قضائیه بایستی به این فساد رسمی ورود کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)