٭٭٭٭
٭بهبود مرا!
در لابلای کتابهای کهنه؛
[جستجو نکن
٭٭٭٭
نه در صف چپگرایانم و-
نه در خانه رستگرایان!
٭٭٭٭
با گذر از قومپرستان،
بیگانه از هر دینی!
[من انسانم
٭٭٭٭
[ به یک زبان ساده
یعنی مارکسیست انسانگرا
٭٭٭٭
[من طغیانی بر آمد از رویاهای امروزم
آرمانی برای تقسیم زندگی
پایانی برای بندگی و بردگی
٭٭٭٭
برای تغییر!
شمشیر تیز نقد!
علیه دین و مذهب باید بود
[انسان بودن را
باید بدور از جنسیت و ملیت
بر اساس ارزشها معنا کرد
٭٭٭٭
تصویر این دخترک زیبا
سند محکومیت جامعه یست
فرو رفته در بی رحمی و جنایت
[ که ریشه ی به عمیق دریا
در جهل دارد
٭٭٭٭
آنچه را؛
که ما محکوم به آنم
نبردی بی انتها با جهل و-
تقسیم سعادت است.
٭٭٭٭
نبرد من با شیخ و شاه؛ هر آنکس
که ستمگر و – جانی و دزد است

این دشت آلوده به رنج و درد
نبردی سخت و نفسگیر می خواهد
٭٭٭٭
باید هم صدا شویم برای فتخ ارزشها.

 

۱۵/۰۹/۲۰۱۹

شمی صلواتی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com