حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان، و کاهش نصف صادرات نفت آن کشور، دنیا را در شوک غیرمترقبه ای فرو برد. و طبق روال قبلی انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفت. ترامپ با توپ پر جلو آمد، و کم کم پا پس کشید، و دو نکته اساسی را اعلام کرد، اول اینکه، آمریکا به نفت خلیج فارس نیازمند نیست و عدم صادرات نفت آن به آمریکا ضرر و زیانی نمی رساند.دوم، توپ را در زمین عربستان انداخت، و ادعا کرد، مسئول حمله به تاسیسات نفتی را باید عربستان مشخص کند، تا متعاقبا آمریکا نسبت به واکنش خود تصمیم گیری کند.

چرا ترامپ این دو موضوع را در زمانی که همه از حمله به تاسیسات نفتی در تب و تاب هستند، مطرح می کند. پاسخ سئوال طرح شده، یکی  به ماهیت ترامپ و دوم، به شناخت کامل او از حاکمان عربستان باز می گردد. ترامپ می خواهد به سران عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس پیام بدهد، آمریکا نوکر شما نیست تا برای منافع شما وارد نزاعی بشود که پایان آن نامعلوم است، اما آمریکا در صورتی مبادرت به  این کار می کند که هزینه های مترتب بر جنگ را شما بپردازید. و دلیل طرح نکته دوم، در ارتباط با اعلام نظر دولت عربستان برای معرفی مقصر حمله، او بخوبی می داند، خانواده سلطنتی عربستان بشدت محافظه کارند و حاضر به پذیرش مسئولیت معرفی مقصر حمله نیستند، چرا که در اینصورت الزاما پای عربستان به جنگ کشیده خواهد شد و موج جنگ می تواند، حکومت خانوادگی آنها را واژگون کند.

نشانگر این نحوه تفکر در حکومت عربستان، واگذاری تعیین مقصر حمله به کارشناسان سازمان ملل است، امری که همه می دانند،  نتیجه تحقیقات کارشناسان سازمان ملل ، همیشه دو پهلو و بدون صراحت و روشنی است، و زمان زیادی طول می کشد تا جمع بندی خود را ارائه کنند، که تا آن زمان آبها از آسیاب افتاده، و موضوع بیات و از دستور روز خارج شده است.

آمریکا در مواجه با جمهوری اسلامی، فقط و فقط به دنبال کشیدن دندان زهری آن، یعنی جمع کردن بساط اتمی ایران است والا غیر، و در خصوص سایر مسائل اگر در ارتباط با ایجاد مشکل برای اسرائیل نباشد، آمادگی معامله با جمهوری اسلامی را دارد. چرا که می تواند با پذیرش موضوعاتی که حق مسلم ایران است، امتیازات چشمگیری از جمهوری اسلامی که در موضع ضعف و در بدترین شرایط حیات خود است کسب  کند، و چه معامله ای شیرین تر از معامله با جمهوری اسلامی !!!!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)