اسماعیل بخشی از من است

نقشی از قربانی
مشقی برای شب
از خشاب پر از ستاره های سربی
پینه لقمه میگیرد
با ماست

خیالتان راحت
پی نانی حلال
بیهوا درسلولی بی هوا
تنهاست.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)