وقتی خبر مرگ تلخ #دختر_آبی فوتبالدوست ایران را خواندم بدون ثانیه‌ای تردید ناخودگاه همین تصویر از دوران حکمرانی سیاه طالبانی پیش چشمم نقش بست…
به‌راستی هل دادن زنی به خودسوزی و اندرکف ماندن میلیون‌ها زن در حقوق اولیه خود و اعدام زنی با چادری آبی در کابل چه فرقی دارد؟

#دختر_آبی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)