حزب اللهی ها دنیا و مردم ایران را تا سرحد حنون آزارمیدهند . گیرم که آمریکا جهانخوارو اکبریالیزم! .گیرم که اسرائیل دولت زورگو ، گیرم که شرق و غرب متجاوز ،مردم خود را چرا تا سرحد خوسوزی و ترور و خودکشی آزار میدهید ؟
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)