ویدیویی که می بینید ، صحنه خودکشی جوانی را در متروی تهران در روز یکشنبه نشان می دهد . یک جوان باید به چه حد از ناامیدی برسد که دست به این عمل دهشتناک و تکان دهنده بزند ، اما چرا خودکشی ؟ به مبارزان بر علیه این نظام خونریز و ظالم بپیوندید ، مهم نیست چه گرایشی

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)