رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه امروز به زندان اوین بازگشت تا ادامه مدت محکومیت خود را بگذراند. دوستان و همکاران او را تا زندان همراهی کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)