لینک این سخنرانی در کلاپ هاوس تاریخ شفاهی حقوق بشر در زیر قابل دسترسی است:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)