بدار آویختن و سنگسار بانوان گرامی ، توهین به زنان
و لکه ننگی بر دامن مردان است
نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند . زنانی که در پیشبرد هدف هایخانواده و اجتماع ، دوش به دوش مردان تلاش و همکاری دارند . زنانی که دوران سخت بارداری را تحمل می کنند ، در تربیت نوزادان ، پرورش و آموزش آنان رل اصلی را به عهده دارند . به راستی مادر واژه بسیار زیبا و با شکوهی است که به این فرشتگان خداوندی داده شده است
زنان در حقیقت سهم بیشتری از مردان در کارهای اجتماعی و حتی در رستاخیز مردمی در امور سیاسی نیز بر عهده دارند . اینان پیشاهنگ و آموزگار پندار ، کردار ، و گفتار نیک به نو آموزانند . بدبختانه مردان اجتماع ما تحت تاثیر اسلام زن ستیز ، تا کنون به این گروه سخت کوش و بی دفاع از خود نهایت ستم و بیداد گری را روا داشته است
زن از دید اسلام نیمی از مرد و یا یک کالا مصرفی برای رفع نیازهای وی به شمار می آید . اینجاست که شرف و وظیفه انسانی به هر فرد به ویژه به مردان کشورمان حکم می کند تا در نجات زنان تحت ظلم و ستم به ویژه نجات آنان که در شرایط مرد سالاری و آخوند سالاری بدون دسترس داشتن وکیل و امکان دفاع از حقوق خود تنها بر اساس قوانین اسلامی زن ستیز و زن آزار ، و بی دادگری مشخص و شناخته شده رژیم کنونی حاکم بر ایران محاکمه و محکوم شده اند از هیچ کوششی کوتاهی نکند
ما بر این باوریم انسانی که از به وجود آوردن یک پشه یا مورچه عاجز است ، چگونه به خود اجازه می دهد جان فردی را بگیرد
از این روی از خواننده گرامی در خواست می شود که با در نظر گرفتن وضع نا به هنجار بانوان ، نخست در خانه ، خودمان از سنگسار کردن مادر ، همسر ، خواهر و فرزند دختر خود داری کنیم آن گاه ستم و بی دادگری رژیم زن ستیز و بی دفاع ولایت فقیه را به آگاهی رسانه ها و سازمان دفاع حقوق انسانی برسانیم

افشین ایرانمنش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)