سازمان حقوق بشر ایران به همراه گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان (گمان)، از بین تحصیل‌کردگان در رشته حقوق و یا فعالان حقوق بشر در خصوص معضلات حقوق بشری یک نظرسنجی انجام داده است. 

چکیده یافته‌های نظرسنجی:

در این نظرسنجی ۲۰۲ تحصیلکرده رشته حقوق یا فعال حقوق بشر شرکت کردند که ۱۷۱ پاسخ‌دهنده از داخل کشور بوده‌اند. این نظرسنجی تلاش کرده است تا نظر تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور را درباره چندین موضوع حقوقی که در فضای جاری نمی‌تواند بطور علنی مورد پرسش قرار گیرد، اندازه‌گیری و ثبت کند.
 
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۸۴٪ پاسخ‌دهندگان (تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور) خود را مخالف مجازات اعدام می‌دانند؛ با این وجود ۶۹٪ آن‌ها فکر می‌کنند که اکثریت مردم ایران موافق مجازات اعدام هستند.
 
حدود ۴۴٪ پاسخ‌دهندگان داخل کشور معتقدند در چهارچوب ساختار سیاسی و حقوقی موجود، اصلاح و بهبود شرایط در هیچ‌یک از حوزه‌های حقوقی دهگانه مورد پرسش امکان‌پذیر نیست. با این حال، حدود یک سوم پاسخ‌دهندگان اصلاح در حوزه قوانین حقوق کودک و قوانین محیط‌زیست را در چهارچوب حقوقی موجود امکان‌پذیر می‌دانند.
 
از نظر پاسخ‌دهندگان داخل کشور، در ساختار حقوقی فعلی، امکان اصلاح در حوزه قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی و حقوق اقلیت‌های مذهبی از همه کمتر است.
 
از نظر پاسخ‌دهندگان داخل کشور، در میان موضوعات حقوقی مختلف، پرداختن به «قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت» و «قوانین مربوط به حقوق زنان» اولویت بالاتری دارند. از سوی دیگر پاسخ‌دهندگان به موضوعات مربوط به «حقوق دگرباشان جنسی» و «حقوق اقوام» اولویت کمتری داده‌اند.

نتایج نظرسنجی را می‌توانید در این لینک بخوانید

اطلاعات برآمده از این نظرسنجی در اختیار تنی چند از وکلا و حقوق‌دانان گذاشته شد تا همراه آنان به تحلیل داده‌ها بپردازیم. در این شماره از مجله حقوق ما، وکلا و حقوق‌دانان، شیرین عبادی، صالح نیک‌بخت، عثمان مزین، محمد مصطفایی و احسان‌ حسین‌زاده، نظر داده‌اند. 

مجله را دانلود کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)