اطلاعیه

عباس واحدیان شاهرودی

عباس واحدیان شاهرودی

هموطنان عزیز
بیش از هشت تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد بطرز وحشیانه ای به منزل آقای عباس واحدیان شاهرودی در بلوار امامت این شهر هجوم برده و وحشیانه و ددمنشانه ایشان را مورد ضرب و شتم قرارداده، و حتی فرزندان ایشان را پیش چشم مادرآنان، و برادر بیمار آقای واحدیان مضروب کردند. ماموران وحشی حکومت اسلامی آقای واحدیان را دستگیر کردند و با خود بردند. آقای عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفرهستند.
ما این اقدام وحشیانه ماموران حکومتی را محکوم می کنیم و ازمردم خوب کشورمان وتمامی مجامع جهانی و حقوق بشری می خواهیم اعمال وحشیانه رژیم اسلامی را محکوم کنند و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بپا خیزند.

کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ نفر
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار
۱۸ اگوست ۲۰۱۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)