به دعوت دوست و همکار سابقم در روزنامه سلام، انصافعلی هدایت در برنامه دیالوگ [T.V_GUNAZ]
با موضوع فساد در نظام ولایت فقیه شرکت کرده و به سوالات پاسخ دادم.
درآنجا گفتم:
همه راهها به اصل ولایت فقیه ختم می شود و هرمبارزه ای با فساد بدون برچیدن بساط ولایت فقیه عقیم است.و جامعه همچنان درگرداب فساد گرفتارخواهد ماند.
هم چنین گفتم:
دادگاه ویژه روحانیت_که حتی زیر نظر قوه قضائیه نیست و مستقیم از رهبری دستور می گیرد_برای لاپوشانی فساد روجانیون تاسیس شده است.
درمورد اصلاح طلبان حکومتی، هم اشاره ی کوتاه کرده وگفتم:
آنها با سکوت خود در مورد اصل ولایت فقیه،درواقع به استمرار وضعیت فعلی و فسادی که همه جارا گرفته،کمک خواهند کرد!
و در تعمیم آن گفتم:
هر جریانی غیر از جربان اصولگرا و اصلاح طلب که بخواهد به عنوان جریان سوم در داخل شکل بگیرد و نخواهد از مساله ولایت فقیه عبور کند، یک نوع فریب تازه است.
متاسفاته بدلیل نبودن وقت، در مورد اقتصاد سایه که در سیطره دولت سایه است، نتوانستم شرح بیشتری دهم.
ضمتادرموردنمایش فیلمی که درآن یک بسیجی ازخامنه ای می خواهدپاسخی پیرامون فسادی که همه جا را فراگرفته بدهد،باشنیدن جواب وی،گفتم:
پاسخ ایشان سبب خنده می شود و بهتر است آقای خامنه ای خود را درمعرض پرسش خبرنگاران قراردهد.
هم چنین اشاره ای کوتاه به مکانیسم های حقوقی وانتخاباتی وگژینش افراد و تصویب قوانین در حکومت ولایت فقیه کرده و گفتم:
مکانیسم ها همگی انقباضی ست. که باوجودآن فساد همچنان تداوم خواهد داشت.
باهم این برنامه را ببینیم:
بیست و هفت مرداد نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نکار(

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com