یکی از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که در جمهوری اسلامی در قانون ۱۳۹۲ از ماده ۳۷ تا ماده ۳۹ بخش‌هایی به آن اختصاص داده شده است. این کار به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود؛ مانند تخفیف، تبدیل و معافیت از مجازات.

در شماره جدید مجله حقوق ما، شیوه‌های مختلف معافیت از مجازات بررسی شده است با این امید که با پررنگ شدن معافیت‌های موثر و نقد معافیت‌های غیرقانونی و خلاف اصول علم حقوق، گامی در راه کاهش جرایم و خالی شدن زندان‌ها از مجرمانی برداشته شود که استحقاق معافیت از مجازات را دارند.

این شماره را دریافت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)