تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام،

چهل سال از انقلاب شکوهمند ملت ایران در سال ۵۷ می گذرد، انقلابی که برعلیه حکومت مستکبرانه و عدم پاسخگوی شاه برپا و با اکثریت قریب به اتفاق ” سرنگونی شاه و انحلال رژیم وابسته به او” را خواستار شدند، شاه زمانی به مطلبه مردم لبیک گفت که کار از کار گذشته و دیوار بی اعتمادی میان مردم و شاه به نقطه بدون بازگشت رسیده بود.

رویکرد فعالانه مردم در تائید تاسیس “نظام جمهوری اسلامی”  به دلایل اعتقادی به مذهب و سخنانی بود که رهبران جنبش انقلابی در طی دوره انقلاب به مردم مبنی بر استقرار نظامی عادلانه که بتواند “هم این دنیا و هم آن دنیای مردم” را تامین کند بود. اکنون با گذشت ۴۰ سال بخشی از مردم که  در میان آنها افرادی هستند که در سال ۵۷ در انقلاب حضور داشتند و همچنین افرادی که بعدا به دنیا آمده و اکنون جوانان برومندی هستند، معتقدند، نظام جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته اشکالات نظام شاهنشاهی را برطرف کند، بلکه نتایج عملکرد ۴ دهه نشانگر افزایش فساد در عرصه های مختلف مالی، جنسی، اخلاقی، اداری، و اجتماعی در جامعه ایران بوده و عدم پاسخگوئی و برخورد مستکبرانه با مطالبات مردم همچون زمان شاه استمرار یافته، و شرایط زندگی مادی مردم بدتر و موقعیت کشور ایران در جامعه جهانی نزول پیدا کرده است.

ما جمعی از شهروندان ایران، با توجه به اصل ۶ قانون اساسی که اشعار داشته “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که اصول دیگر قانون معین می گردد” خواستار برگزاری همه پرسی بنا بر اصل ۵۹ قانون اساسی که اشعار می دارد ” در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”  از طریق ارائه لایحه از طرف هیات دولت و یا طرح توسط نمایندگان مجلس بمنظور تغییر قانون اساسی هستیم.

روشن است، امضاء کنندگان این نامه مطالبه خود را حقوق مردم مصرح در قانون اساسی دانسته ، و انتظار دارد تا کارگزاران جمهوری اسلامی بعنوان کسانی که خود را منتخب مردم می دانند، و با توجه به شرایط حساس موجود، خواست بخشی از مردم را در دستور کار عاجل خود قرار دهند.

فاعتبرو یا اولی الابصار

جمعی از شهروندان ایران در داخل و خارج از کشور

  • فهرست اسامی امضاء کنندگان موجود و محفوظ است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)