گفته شده این شعر برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۴ در استکهلم خوانده شد، شعری که هیچ‌گاه در ایران اجازۀ انتشار نیافت.
متن شعر “سه تابوت فریب”:

سه تابوت فریب
سه تابوتِ فریب

سی کرور قاریِ موهوم، در رواقِ ملال!
تاریخِ تاریک
از فراسوی فراموشی
با دهانِ غبار استمدادِ معجزه می‌کند

که باکره‌ئی در مراسم هفت‌اش
عنینی هزار ساله به دنیا آورده است!
با نگاهِ ای شگفت
به چه می‌نگری؟
به چه می‌نگری از بامِ حیرت
با نگاهِ رنج‌ات؟

طومارِ بی‌انتهای مردگان را شماره مکن!
کنار ضریحِ آستانه‌ی قدسی
دی تکبیرگویان از پگاه
پیره‌کرکسی قناری می‌خوانَد!
گزارش رسمیِ روزنامه‌ی صبح است این:
به معجزه باور کن!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)