به پرونده اعضای هیات تحریریه نشریه گام (امیر امیرقلی، ساناز الله یاری، عسل محمدی و امیرحسین محمدی فرد) به همراه علی نجاتی، سپیده قلیان، محمد خنیفر و اسماعیل بخشی روز ۱۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رسیدگی خواهد شد. این افراد که غیر از خنیفر و نجاتی و محمدی (که پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند) باقی شان نزدیک به ۲۰۰ روز است که در بازداشت به سر میبرند، به دلیل دفاع از از معیشت کارگران و مقابله با سرمایه دارانی چون اسدبیگی، اکنون باید در مقابل میز محاکمه بایستند. این ظلمی ست آشکار که ناراضیانِ در برابرِ اجحافات سرمایه داران بهره کش و فاسد و تحمل کنندگان اجحافات و مظالم سیستم امنیتی، حالاباید در معرض اجحافات سیستم قضایی قرار بگیرند. این آشکار است که رویه سیستم قضایی برای برخورد با فعالان طبقه کارگر دارد شدیدتر میشود و این از برخوردشان با بازدداشت شدگان روز جهانی کارگر روشنتر می شود. 


ساناز الله یاری و همسرش امیرحسین محمدی فرد در اعتراض به عدم پاسخگویی مراجع و عدم رسیدگی به پرونده شان و نگهداری غیرقانونی شان از روز ۱۳ تیر در اعتصاب غذا زدند و همانطور که در خبرها و گزارشات نیز آمده سلامت ساناز الله یاری رو به وخامت شدید نهاده بوده و در معرض آسیب های جانی جدی قرار گرفته بوده است. هم اکنون وی با شکستن اعتصاب غذا تحت نظارت و انجام آزمایشات بهداری اوین بوده و خانواده اش از حال نامساعد و تکیدگی مفرط وی خبر میدهند و همسرش کماکان به اعتصابش ادامه داده است.

تنها با اتحاد فعالان کارگری و ترقیخواه و نیروهای حامی طبقه کارگر است که میتوان این برخوردها را به عقب راند و زمینه آزادی این رفقا را فراهم آورد. سیستم امنیتی و قضایی باید قبل از اقدام به بازداشت از پاسخ طبقه کارگر واهمه داشته باشد و دست و دلش بلرزد. برای رسیدن به این هدف، ما مکلفیم که از هر طریق کوچک و بزرگی که میتوانیم در اعتراض به بازداشت و نگهداری و حبس غیرقانونی فعالان سیاست کارگری اقدام کنیم.

پس در این ۱۲ روز باقیمانده، باید که تمامی تلاشمان را برای نشان دادن برحق و مظلوم بودن رفقای دربندمان نشان دهیم و سیستم قضایی را تحت فشار بگذاریم که آنها را بی قید و شرط آزاد نماید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)