مردم مبارز کردستان و سراسر ایران! زنان و مردان آزادیخواه!

چهارحزب اپوزیسیون کردستانی متشکل در مرکزی نام “مرکز همکاری احزاب کردستان”(دو حزب دمکرات و دو حزب سازمان زحمتکشان) مشغول بند و بست با رژیم اسلامی ایران هستند. طبق برملا شدن آخرین مذاکره در تاریخ ٨ تیر ماه و سپس مصاحبه هایی از کانالهای تلویزیونی، این مذاکرات بیش از یکسال و نیم گذشته و بصورت مخفیانه در جریان بوده و قرار است در ماه مرداد ادامه یابد.

نفس این بند و بست‌ها‌‌، مشروعیت دادن به رژیم است. این بند و بست با انزجار جمع وسیعی از جانب مردم مبارز کردستان روبرو شده است. مردمی که از ابتدای سرکار آمدن این رژیم به آن نه گفتند، و علیه‌اش ایستادند و مبارزه کردند، بعنوان سنگر انقلاب ایران باقی ماند، مبارزه‌ای که به قیمت جان دهها هزار از عزیزانشان تمام شده است. و این مبارزه وسرسختی مردم با سیاست جنگ، مذاکره، جنگ و گرفتن سهم از رژیم از جانب احزاب سازشکار برای اهداف حقیر سازمانی‌شان است، هیچ قرابتی برای کم کردن مصیبتهای جامعه کردستان و رفع ستم ملی نیست.

جامعه کردستان، داغدیده از دست رژیمی است که نسل کشی مردم کردستان، قتل عام وسیع زندانیان و سرکوب خشن مردم سراسر ایران را در کارنامه دارد. برای چنین رژیمی پیام مردم مبارز کردستان و نمایندگان واقعی‌اش سرنگونی کلیت رژیم و واگذار کردن قدرت به مردم است. بر این مبنا، بر خلاف آنچه این جریانات میگویند، شرایط سیاسی کنونی با سال ۵٨ یکی نیست. آن سالها هیئت نمایندگی خلق کرد پای مذاکره با رژیم رفت، که کردستان اشغال نشده بود و خلق کرد امکان دخالت داشتند و هیئت نمایندگی خلق کرد میخواست که با مذاکره لشکر کشی نظامی رژیم را منتفی کند و یا به عقب بیندازد و این رژیم چهره کریه خود را آشکار نکرده بود و….

یکسان قلمداد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی امروز با آن دوره بعد از انقلاب از جانب این احزاب برای این است که معامله و بند و بست خودشان و تسلیم شدن به خواستهای رژیم را توجیه کنند. این جریانات اسم این نشست‌های تسلیم طلبانه و از بالای سر مردم با رژیم را “مذاکره” قلمداد میکنند؛ جمهوری اسلامی نشان داده است هیچ ظرفیتی برای مذاکره ندارد و مذاکره کننده گان را بر سر میز مذاکره به قتل رسانیده است. رژیم جمهوری اسلامی بنا به شرایط بحرانی خاصی که در آن قرار دارد میخواهد اهداف خود را بر این احزاب سازشکار حقنه و از این جریانات علیه جنبش انقلابی کردستان استفاده کند. و آخرین مورد آن، چند روز بعد از مذاکرات اخیرشان در کشور نروژ، مقرات این احزاب را در خاک کردستان ایران توپ‌باران نمود که این سازمانها را در موقعیت زبونانه تری به پای میز مذاکره بعدی بکشاند.

اما این بند و بست در حالی ‌است که هر روزه برای پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی اوباشان رژیم به خیابانها گسیل می‌شوند و زندانها را از مبارزین سیاسی، رهبران کارگری، جنبش زنان و معلمان مبارز، مدافعین حقوق زیست و حقوق بشر و… پر کرده است؛ و در شکنجه و اعدام و سرکوب رکورد جهانی را نصیب خود کرده است. هدف رژیم اسلامی تفرقه در میان مردم و به خدمت گرفتن این احزاب برای دوام عمر خود بیش نیست. با این حال این احزاب هنوز که هنوز است حاضر نیستند به مردم بگویند به چه دلیل خود را نماینده مردم میدانند، با چه کسانی نشست داشته اند، و غیره.

پای معامله رفتن با رژیمی که چه در عرصه داخلی و منطقه ای و چه در مقیاس بین‌المللی در منزوی‌ترین دوره حیات خود بسر میبرد، و خواست سرنگونی کلیت رژیم از طرف مردم بویژه بعد از دی ماه سال ۹۶ در وسیعترین ابعاد اجتماعی مطرح است(اصلاح طلب، اصول‌گرا دیگر تمومه ماجرا) و به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم رضایت نمی دهند، نشان دهن کجی این احزاب به جنبش سرنگونی انقلابی در ایران و بویژه به جامعه مبارز کردستان است.

مستقل از اهداف رژیم، و مستقل از تحلیل این احزاب تسلیم طلب از اوضاع سیاسی، و صرفنظر از فشارهای حکومت اقلیم برای پیش خدمتی به دولتهای ترکیه و ایران، سیاست این احزاب توهم پراکنی نسبت به ماهیت جنایتکارانه رژیم و خاک پاشیدن روی مبارزه مردم و بی اعتنایی به کرامت و شعور مردم کردستان و ایران است . این سیاست ضد مردمی را باید به شدت محکوم کرد و اجازه نداد که این چهار حزب برای اهداف سیاسی منافع حقیر سازمانی برای این رژیم وقت و فرصت بخرند و ۴٠ سال مقاومت ومبارزه پر افتخار مقاومت انقلابی مردم کردستان را وثیقه این معامله کنند؛ و تاریخ کردستان را به میل خود دستکاری کنند.

در نتیجه ما امضا کننده‌گان هرگونه بند وبست و معامله جریاناتی با نام مردم و از بالای سرمردم را مردود اعلام کرده و شدیدا محکوم می‌کنیم و از همه انسانهای مبارز و آزادیخواه میخواهیم که به این فراخوان بپیوندند و در حد توان افراد دیگر را با خود هم‌‌‌‍‌صدا کنیم.

امضا کننده گان عبارتند از :
۱. حسین رضایی
۲. حمید شعبانی
۳. ابراهیم رستمی
۴. سهیلا روحانی
۵. صدیق گویلیان
۶. کارو آزادی
۷. جبار زارع
۸. فاتح گویلیان
۹. زانیار نقشبندی(بوکانی)
۱۰. کیوان احمدی
۱۱. رسول بانه 
۱۲. فردین پیره
۱۳. لقمان خسروزاده
۱۴. گلاله بادافره
۱۵. هلمت مرادی
۱۶. سامرند کاکه ره ش
۱۷. بهروز ارژنگ 
۱۸. منصور عباسی
۱۹. نیما گلکار
۲۰. نسرین رمضانعلی
۲۱. علی خدری
۲۲. صالح سرداری
۲۳. جواد ریاحی
۲۴. م-شکیب
۲۵. هادی خانی
۲۶. محمد آسنگران
۲۷. چیمن دارابی
۲۸. هژیر نینا
۲۹. ناصر زمانی
۳۰. شیوا صبحانی
۳۱. انور عزیزیان
۳۲. آرام فرج الهی
۳۳. پروین معازی
۳۴. نسان نودینیان
۳۵. پویا محمدی
۳۶. پریسا ابراهیمیان
۳۷. امین رحیم نژاد
۳۸. نسیم کاکه
۳۹. محمد نعمتی
۴۰. امید محمدی
۴۱. مهری حسینی
۴۲. فرهاد محمدی
۴۳. رضا باقری
۴۴. سعادت هاشمی
۴۵. خبات قوامی
۴۶. هدایت سهرابی
۴۷. مهرداد احمدی
۴۸. هیوا اسماعیلی
۴۹. محمد فرج زارعی
۵۰. اردشیر حیدری
۵۱. مهرنوش موسوی
۵۲. ریبوار سه عید
۵۳. آرمان عزیزی
۵۴. حمید فروتن
۵۵. هاوری آفتابی
۵۶. آرام هاشمی
۵۷. هادی رحیمی
۵۷. عباس ایاغ
۵۸. اسد حیدری
۵۹. هه ژار علیپور
۶۰. لقمان ویسی
۶۱. جمشید اساسی
۶۲. جواد زمانی
۶۳. رحمان حسین زاده
۶۴. سردار قادری
۶۵. نسه ساعد پناه
۶۶. سلیمان بایزیدی
۶۷. ثنا پیر خضران
۶۸. داریوش شریفیان
۶۹. مریم مصطفی سلطانی
۷۰. سیاوش دانشور
۷۱. فواد ماکس
۷۲. اقبال نظر گاهی
۷۳. همایون گدازگر
۷۴. دلیر محمدی
۷۵. سیف باوریز
۷۶. فواد زمانی
۷۷. جمیله عبداللهی
۷۸. ستار نوری زاد
۷۹. لادن تهرانی
۸۰. صباح مرادی
۸۱. عابد کریمی
۸۲. جمال کریم پور
۸۳. خالد لطف الهی
۸۴. پروانه قادری
۸۵. قاسم کریمی
۸۶. مینا سحر
۸۷. پیام آذر
۸۸. سیروان قادری
۸۹. لطف اله محمدی
۹۰. حسین احمدی نیا
۹۱. جلال برخوردار
۹۲. خادم مرادی
۹۳. حسن جلیلی
۹۴. ملک چراغی
۹۵. ابوبکر مهربانی ( ابو گاگل)
۹۶. ارسطو احمدی
۹۷. عثمان رحمانی
۹۸. حبیب بکتاش
۹۹. علی شریفی
۱۰۰. اسماعیل ویسی
۱۰۱. تیمور امجدی
۱۰۲. امید عبداللهی
۱۰۳. روژین رضایی
۱۰۴. سعدا احمدی
۱۰۵. رضا یوسف بیگی
۱۰۶. فرزاد فخرالعلمایی
۱۰۷. فریدون غلام ویسی
۱۰۸. شمه صلواتی
۱۰۹. علی محمودی
۱۱۰. شهلا حیدری
۱۱۱. ملکه عزتی
۱۱۲. دلیر سفیدی
۱۱۳. آسو سهامی
۱۱۴. آذر موسوی
۱۱۵. سعید یگانه
۱۱۶. روناک زندی
۱۱۷. بختیار میرزایی
۱۱۸. پروین کریمی
۱۱۹. صالح گویلی
۱۲۰. لیلی خلیلی
۱۲۱. کیوان کتابی
۱۲۲. عبه صید مرادی
۱۲۳. یدی عزیزی
۱۲۴. ثریا کریمی
۱۲۵. هیوا کاکه ره ش
۱۲۶. محمد صالح شبلی
۱۲۷. جلال حسین زاده
۱۲۸. شعله سلیمی فر
۱۲۹. شهین افروزی
۱۳۰. محمود سلیمی فر
۱۳۱. علی قادری
۱۳۲. ابوبکر شریف زاده
۱۳۳. جمیله میرکی
۱۳۴. نوشین قادری
۱۳۵. فرهاد رمضانعلی
۱۳۶. کیهان وکیلی
۱۳۷. صالح وثوقی
۱۳۸. ابراهیم باتمانی
۱۳۹. فریده بهاری
۱۴۰. سلیمان خضری
۱۴۱. مهرنوش معظمی گودرزی
۱۴۲. مجید فرجیان
۱۴۳. پیمان میرزایی
۱۴۴. سالار محمدی
۱۴۵. مینا احدی
۱۴۶. اقبال سبحانی
۱۴۷. صدیق جهانی
۱۴۸. عمرمعروفی
۱۴۹. هوشیار درویشی
۱۵۰. حه مه غه فور
۱۵۱. مریم افراسیابپور
۱۵۲. پردل زارعی
۱۵۳. حسن آقایاری
۱۵۴. ریبوار رسولی
۱۵۵. امید رحیم نژاد
۱۵۶. ئاریز قادری
۱۵۷. فواد آقابگزاده
۱۵۸. شایسته طاهر خانی
۱۵۹. هوشیار سروش
۱۶۰. سیران ابراهیمی
۱۶۱. وریا روشنفکر
۱۶۲. فرامرز قربانی
۱۶۳. شیرزاد قربانی
۱۶۴. روژین امینی
۱۶۵. محسن حسینی
۱۶۶. محمد قرآنی
۱۶۷. آرزو بیکس
۱۶۸. سه ر که وت رستم گرجی
۱۶۹. احمد زارعی
۱۷۰. آنا محمودی
۱۷۱. محبوبه امامیان
۱۷۲. ارمین کریمی
۱۷۳. پویا کریمی
۱۷۴. مجید آذری
۱۷۵. مینا صراف
۱۷۶. مصطفی عبدی
۱۷۷. جلیله باقلایی
۱۷۸. شورش بهداد نیا
۱۷۹. شلیر یوسفی
۱۸۰. آرمان پویا
۱۸۱. حیدر گویلی
۱۸۲. سعید ویسی
۱۸۳. سلیمان سبکبار
۱۸۴. حبیب سلطانی
۱۸۵. رزا پیره
۱۸۶. منصور سعیدی
۱۸۷. شوبو مرادی
۱۸۸. علاء احمدی
۱۸۹. جمال گل حسینی
۱۹۰. احمد نیکجو
۱۹۱. اقبال موسوی
۱۹۲. احمد مطلق
۱۹۲. افشین رقیانی
۱۹۳. صابر صابر
۱۹۴. حسین علی محمدی
۱۹۵. یداله باقری
۱۹۶. بهار ملکی
۱۹۷. خلیل احدی
۱۹۸. اقبال موسوی
۱۹۹. پوریا پرکان
۲۰۰. بهمن کریمی
۲۰۱. جلیل جلیلی
۲۰۲. رسول حسن پور
۲۰۳. توفیق پیرخضری
۲۰۴. شیرین پیر خضری
۲۰۵. یونی. گ
۲۰۶. نیما ارژنگ
۲۰۷. نوید محمدی
۲۰۸. وحید کثیری
۲۰۹. آرش مولانائی
۲۳۰. ناصر رحمانی
۲۳۱. سلیمان سیگارچی
۲۳۲. پژمان خدر زاده

 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)