انگیزه ” خامنه ای ” درماجراجویی های اخیر در مقابله جویی های خود با آمریکا در ماجرای سقوط ” پهپاد ” و اخیرا ” توقیف نفتکشها ” ، ترس از سقوط است و نه ” چنگ اندازی به منابع بیشتر قدرت “! بهترین دلیل هم اینستکه که این اقدامات نه از سر قدرت که از سر ضعف است . اینکه ج.ا. در حالی به این اقدامات دست میزند که اقتصاد کشور ورشکسته ، ایران اسلامی توان صادرات نفت ودریافت بهای نفت صادراتی خود را ندارد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)