کنشگران مجموعه‌ای از ابزار و تاکتیک‌ها را برای پاسخگو و مسئولیت‌پذیر نمودن دولت در اختیار دارند. داده (دیتا) ابزاری قدرتمند و مفید در دست کنشگران است.

پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استفاده از روش دقیق گردآوری داده و شواهد، جامعه مدنی را قادر می‌سازد تا دولت را تشویق به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر کند. این نوع عملکرد داده-محور بالقوه می‌تواند اعتبار جامعه مدنی را بازسازی کند، روابط میان گروه‌های ذینفع را تقویت نماید و در جامعه این احساس را ایجاد کند که دولت و جامعه مدنی به سمت مشترکات بیشتری حرکت می‌کنند.

در این پیش‌درآمد، نکات کلیدی پیرامون گردآوری داده در کنار تجارب مفید در خصوص کاربرد داده در کنشگری ارائه خواهد شد. همچنین، خواننده با چالش‌های پیش رو هنگام جمع‌آوری و استفاده از داده مناسب به منظور تقویت فعالیت کنشگری آشنا می‌شود. در پایان نیز فهرستی از منابع مفید عرضه شده است.

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش فرآیندهای حکومتی با استناد به شواهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)