ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر از روز ۱۳ تیر و با ارسال نامه هایی به رئیس زندان اوین و قاضی مقیسه دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای این اعضای هیات تحریریه نشریه گام در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده شان بوده است و هم اکنون وارد روز یازدهم خود شده است.

طبق گزارش های رسیده از منابع موثق، خانواده های ساناز الله یاری امروز ۲۳ تیر برای ملاقات حضوری به زندان اوین مراجعه کردند و در ابتدا با این جمله مسئولین سالن ملاقات مواجه شدند که به دلیل اعتصاب ممنوع املاقات است. با پیگیری مداوم خانواده ، بالاخره مسئولین به ملاقات کابینی رضایت دادند.

طبق گزارش همان منبع، ساناز دیروز به بهداری اوین منتقل شده و پزشک حاضر اینطور گفته که علایم حیاتی اش دارد کاملا زایل می شود و متعجب است که چطور وی دارد نفس میکشد. هم چنین ساناز در مقابل تزریق سرم نیز مقاومت کرده است. قابل ذکر است که اعتصاب وی به خوردن آب و نمک و قند محدود است و به اصرار خانواده برای مصرف کمی شیر نیز جواب رد داده است. هم بندی های ساناز نیز گزارش داده اند که به هیچ وجه اجازه حتا حل کردن بیشتر قند در چای را هم نمی دهد و نیز اضافه کرده اند که حال وی نامساعد است و هر لحظه امکان بیهوشی و یا اتفاقات ناگوارتر میرود.

با توجه به جثه لاغر ساناز و نیز با توجه به اینکه نزدیک ۲۰۰ روز است در شرایط نامساعد در زندان اوین نگهداری می شود و از انجا که یکبار نیز در بند ۲۰۹ برای اعزامش به بند عمومی دست به اعتصاب یک هفته ای زده بوده، لذا این اعتصاب غذای وی به مرز آسیب رسانی جدی به سلامت رسیده و ممکن است جان وی را نیز با خطر مواجه سازد.

اینک دفاع از جان ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فرد و تلاش برای آزادی آنها و نیز سایر بازداشتی های هفت تپه و روز جهانی کارگر، وظیفه ماست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)