“اگر عشق
تنها اگر عشق
طعم خود را دوباره در من منتشر كند
بی‌ بهاری‌ كه تو باشی‌
حتی‌ لحظه ای‌ ادامه نخواهم داد
منی‌ كه تا دست هايم را به اندوه فروختم”

امروز ۱۲ جولای روز تولد پابلو نرودا شاعر پر آوازه و سوسیالیست اهل شیلی است كه سابقه حضور در جنگ داخلی‌ اسپانیا را نیز داشت و در همين دوره به دوستی‌ با فدریکو گارسیا لورکا پرداخت، همان عروس خون که در اوایل جنگ داخلی‌ اسپانیا توسط راستگرایان تیرباران شد.

در آن‌ دوره نرودا از اسپانیا به فرانسه رفت و به عنوان سفیر شیلی در فرانسه نقش مهمی‌ در انتقال بسیاری از مبارزان اسپانيايي به فرانسه را داشت.

پابلو نرودا عضو حزب کمونیست شیلی و عضو مجلس سنای این کشور، از دوستان نزدیک سالوادر آلنده، رئیس جمهور محبوب شیلی بود، و تنها ۱۲ روز پس از کودتای خونین امریکایی پینوشه علیه آلنده به شکل مشکوکی درگذشت. علت مرگ او توسط رژیم پینوشه به دلیل سرطان پروستات اعلام شد اما راننده اش ادعا کرد نرودا گفته پس از تزریقی به معده اش حالش به وخامت گرایده است.

اخیرا به منظور کشف علت دقیق مرگ او دولت شیلی اقدام به نبش قبر او کرده است، فرانسیسکو اوگاس رئیس بخش حقوق بشر شیلی ژانویه امسال اعلام کرد شواهد اولیه مبنی بر مسموم شدن نرودا و وجود فلزات سنگین معدنی در بقیای پیکر این شاعر وجود دارد که احتمال ترور او را توسط پینوشه شدت می‌‌بخشد، نرودا به دلیل محبوبیت فراوان می‌توانست به یکی‌ از رهبران مخالف حکومت کودتایی و دست نشانده و امریکایی پینوشه تبدیل شود.

 

 نرودا  همراه فدریکو گارسیا لورکا

 

 

 پابلو نرود همراه سالوادور آلنده 

 

به آرامي آغاز به مردن مي‌كني
اگر سفر نكني،
اگر كتابي نخواني،
اگر به اصوات زندگي گوش ندهي،
اگر از خودت قدرداني نكني.

به آرامي آغاز به مردن مي‌كني
زماني كه خودباوري را در خودت بكشي،
وقتي نگذاري ديگران به تو كمك كنند.

به آرامي آغاز به مردن مي‌كني
اگر برده‏ عادات خود شوي،
اگر هميشه از يك راه تكراري بروي،
اگر روزمرّگي را تغيير ندهي،
اگر رنگ‏هاي متفاوت به تن نكني،
يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكني.

تو به آرامي آغاز به مردن مي‏كني
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،
و از چيزهايي كه چشمانت را به درخشش وامي‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر مي‌كنند،
دوري كني.

تو به آرامي آغاز به مردن مي‌كني
اگر هنگامي كه با شغلت‌ يا عشقت شاد نيستي، آن را عوض نكني،
اگر براي مطمئن در نامطمئن خطر نكني،
اگر وراي روياها نروي،
اگر به خودت اجازه ندهي،
كه حداقل يك بار در تمام زندگيت
وراي مصلحت‌انديشي بروي.

امروز زندگي را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاري كن!
نگذار كه به آرامي بميري!
شادي را فراموش نكن!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)