در شرایطی که دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به آسانی فراهم است، توانایی تشخیص اطلاعات معتبر و قابل اعتماد از آن‌چه پروپاگاندا (تبلیغات جانب‌دارانه) محسوب می‌شود، برای کسانی که در تلاش برای شرکت در مباحث معنادار تغییر سیاست‌ها و اصلاحات سیاسی هستند بسیار با اهمیت است. شما به‌عنوان شهروندی که بر جریانات اجتماعی نظارت می‌کند (شهروند – ناظر)، بایستی از این منابع برای گردآوری اطلاعات استفاده کنید. یکی از راه‌های گردآوری این اطلاعات، بهره‌گیری از روش “جمع‌سپاری” است.

با این حال، بررسی دقت، بی‌طرفی و عینیت اطلاعات بدست آمده از راه جمع‌سپاری حائز اهمیت است. این دوره آموزشی ابزار لازم برای ارزیابی و گزارش دقیق اطلاعات گردآوری شده در جریان یک فرآیند جمع‌سپاری را در اختیار شما قرار می‌دهد. عناوین درس‌های این دوره عبارتند از:

  1. درک مبانی جمع‌سپاری؛
  2. شناسایی “منبع” اطلاعات برای بررسی قابلیت اعتماد به او؛
  3. بررسی “محتوا”ی اطلاعات جهت تایید درستی آن؛ و
  4. بررسی “زمینه” اطلاعات برای تایید ارتباط آن با موضوع.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)