استاديوم صد هزار نفري آزادي روز چهارشنبه ۲۸ فروردين ماه ميزبان محمود احمدي نژاد و حاميان وي خواهد بود. تقدير از خادمان سفرهاي نوروزي بهانه جشن بهاري دولتي هاست كه محمد شريف ملك زاده، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري روزچهارم فروردين اعلام كرده بود. انتشار اين خبر با اعتراض اصولگرايان مواجه شد. آيا واهمه اصولگرايان از اين جشن به دليل آن است كه احمدي نژاد مي خواهد مشايي را به عنوان جانشين خود معرفي كند؟
عباس عبدي، روزنامه نگار و فعال سياسي اصلاح طلب در پاسخ به اين سوال به خبرنگار «اعتماد» مي گويد: اصولگرايان نمي توانند جريان اجتماعي و سياسي راه اندازي كنند و بر همين اساس راي جرياني ندارند و اين مساله يي است كه محمود احمدي نژاد و تيم دولت به اين موضوع آگاهي پيدا كرده است كه كسب راي وابسته به ايجاد يك جريان سياسي و اجتماعي است. عبدي با بيان اينكه تنها دو گروه در نيروهاي موجود سياسي كشور قابليت جريان سازي سياسي-اجتماعي را دارند، افزود: اصولگرايان قابليت جريان سازي ندارند و تلاش مي كنند با ايجاد موانع سياسي ضد گروهي كه قابليت جريان سازي سياسي و اجتماعي را دارد به پيروزي برسد. اين فعال سياسي اصلاح طلب در پاسخ به اين سوال كه اصولگرايان براي مقابله با جريان سازي دولت براي كسب راي در انتخابات چه راهكار مشخصي مي توانند داشته باشند، اظهار داشت: اصولگرايان با دو روش استفاده از ابزار قدرت يا بهره گيري از جريان بديل سياسي و اجتماعي مي توانند با جريان سازي احمدي نژاد و دولتي ها مقابله كنند. وي با بيان اينكه توانايي و قابليت جريان سازي بديل از سوي اصولگرايان وجود ندارد، تاكيد كرد: استفاده از ابزارهاي قدرت تنها راه حلي است كه پيش روي اصولگرايان قرار دارد و آنها ناچارند تا همچون گذشته از اين ابزارهاي حكومتي بهره بگيرند.
عبدي در پاسخ به اين پرسش كه معايب استفاده مستمر از ابزارهاي حكومتي از سوي اصولگرايان چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت، گفت: اصولگرايان به دليل اينكه استفاده از اين ابزار خيلي نياز به تدبر، تعقل و تامل ندارد براي حذف رقباي خود معتاد استفاده از ابزارهاي قدرت شده اند و نقص مطلق بهره گيري از اين ابزار چيزي جز وابستگي به اين ابزار نيست. اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه با بيان اينكه استفاده مداوم از اين ابزار باعث شده تا اصولگرايان هرگز براي جريان سازي سياسي و اجتماعي خلاقيتي به خرج ندهند، اظهار داشت: اصولگرايان هرگاه در برابر جريان هاي اجتماعي و سياسي رقيب خود قرار مي گيرند به جاي آنكه در قالب‌های سياسي و اجتماعي به مقابله برخيزند از ابزار قدرت استفاده مي كنند.
عبدي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولتي ها و به ويژه محمود احمدي نژاد با استفاده از اطلاعات ويژه يا همان «بگم بگم هاي» مشهور مي توانند با ابزار قدرت اصولگرايان مقابله كنند، گفت: اصولگرايان اگر به این نتيجه برسند که از ابزار قدرت برای حذف طرف مقابل استفاده کنند هرگز اجازه و فضايي براي بگم بگم ها باقي نمي گذارند و نمي گذارند كار به آنجا بكشد. او در ادامه با بر شمردن نواقص استفاده مستمر از ابزار قدرت افزود: بهره گيري از ابزار قدرت، كارآمدي ندارد و همچون مواد مخدر است كه بطور موقت درد را كم مي كند اما درمان نمي كند. اين فعال سياسي اصلاح طلب با بيان اينكه اصولگرايان بيش از اندازه معتاد به استفاده از اين روش شده اند چنين اعلام نظر كرد كه اصولگرايان با اعتياد به ابزار قدرت چاره يي جز استفاده دوباره از آن ندارند.
عبدي در پاسخ به اين سوال كه آيا اصولگرايان توانايي عبور از محمود احمدي نژاد و جلوگيري از بهار جديد احمدي نژاد را دارند يا خير، گفت: اصولگرايان به شكل عادي نمي توانند با احمدي نژاد در انتخابات مقابله كنند. او در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني شما از نتيجه انتخابات آينده چگونه خواهد بود، اظهار داشت: هرچه به انتخابات نزديك تر مي شويم شاهد راديكاليزه شدن روابط اصولگرايان با دولتي ها خواهيم بود اما معتقدم كه حاكميت در نهايت تن به ماندگاري گفتمان احمدي نژاد در دولت نخواهد داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه محبوب ترين گزينه با توجه به شرايط فعلي چه كسي مي تواند باشد، گفت: انتخاباتي براي اصولگرايان در اين دوره مطلوب است كه هيچ فردي در آن نتواند راي بالا و غالبي داشته باشد. وي در ادامه به تحليل چرايي اين هدف اصولگرايان پرداخت و تصريح كرد: اصولگرايان به دنبال آن هستند تا هر یک از نامزدهای احتمالی حداکثر راي ۱۰ الي ۱۵ درصدي داشته باشند تا جناح حاكم بتواند آن را مديريت كند. عبدي در پايان شکل‌گیری انتخابات دو قطبي را بعيد دانست و تاكيد كرد: حكومت با توجه به سابقه انتخابات قطبي شده بعيد است كه اجازه چنين كاري را بدهد چرا كه برنده انتخابات قطبي حتي اگر از گفتمان اصولگرايان هم باشد در نهايت مانند احمدي نژاد نمي تواند وابسته به حاكميت و ديدگاه هاي زعماي قوم باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)