اکنون در ایران اقشاری از مردم یعنی ” حزب اللهی ” ها که خود رامدعی ترین در حوزه عدالت طلبی معرفی می کنند با فریب خوردن از حکومت و گاه با داشتن منافع مادی و یا عقیدتی ، خود به دشمنان قسم خورده کارگران و روشنفکران و مبارزان راه عدالتجویی ، مبارزان در دفاع از حقوق کارگران ، حقوق معلمان و زنان و مالباختگان تبدیل شده اند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)