تولستوی در جلد سوم از رمان جنگ و صلح ، شرایط داخلی روسیه پیش از وقوع جنگ با ناپلئون را به زیبای به تصویر می کشد در بخشی از رمان نظرات هشت گروه مختلف سیاسی و نظامی را در شیوه مواجه با ارتش فرانسه را برمیشمرد .گروهی طرفدار جنگ در مرزها٬ گروهی طرفدار جنگ در داخل روسیه ٬گروهی طرفدار صلح با شروط خاص و غیره .از بین این هشت گروه خطرناک ترین گروه را بزرگترین این گروه ها می داند گروهی که نسبت جمعیتی آنها به گروه های دیگر نسبت ۹۹ به یک است.

او این گروه را نه طرفدار جنگ ونه طرفدارصلح می خواند و آنها را زنبورها و طفیلی ها توصیف می کند که تنها طرفدار سودشخصی بیشتر هستند و چشمشان به نگاه امپراطور است هروقت احساس میکردند نظر لطف امپراطور به یکی از گروه هاست به سرعت نظر خود را در آن جهت تغییر می دادند. تولستوی می گوید اینها دو خطر بزرگ داشتند یک چون زنبورها وقتی به حرکت در می آمدند چنان وز وز میکردند که نظرات گروه های دیگر شنیده نمی شد و دوم اینکه این هجوم دست جمعی شان و طرفداری شان از یک نظر٬ قدرت و جسارت تغییر نظر یا تغییر جهت سکان را از امپراطور می گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com