لینک گفتگوی صوتی با مهرداد درویش پور

مبارزە با گروه‌های راست افراطی و نژادپرست در زودترین زمان ممکن، می‌تواند موجب صرفەجویی میلیون‌ها کرون هزینە برای کمون‌ها شود. این چکیدەی نتیجەی گزارشی است موسوم بە هزینەی تعصب (Intoleransens pris) کە امروز منتشر شد. اینگوار نیلسون اقتصاددان و یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید هدف گزارش این است کە کمون‌های بیشتری از امتیازات اقتصادی ناشی از مبارزەی زودهنگام با نژادپرستی، برخوردار می‌شوند.

گزارش موردبحث در حقیقت بررسی پروژەی کمون کونگ الف در حومەی یوتەبوری است کە طی آن مسئولان کمونی در پی قتل پسرک چهاردە سالەای بە اسم یوان هرون در سال ١٩٩۵ توسط نونازیستها تصمیم گرفتند شرایط و زمینەی حضور راستگرایان موسوم بە قدرت سفید را نابود کنند.

این گزارش با همکاری کمون کونگ الو و بنیاد اکسپو تهیه شده و نتایج انجام یک پروژه در این کمون را بررسی کرده که در آن مسئولان تصمیم گرفتند شرایط ایجاد گروه‌های تندروی قدرت سفید را پس از قتل پرسروصدای پسری ١۴ ساله بنام یوآن هورن در سال ١٩٩۵ بگیرند.

اینگوار نیلسون یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید که تصمیم بر این شد که تمامی شرایط درازمدت برای تشکیل چنین گروه‌هایی را از بین ببرند. او اضافه می‌کند که ازآن هنگام به صورت مرتب و بی‌وقفه به مدت پانزده‌سال، بر روی ین پروژه کار شد. هر ساله بین ٢٠ تا ۴٠ جوان محصل سال هشتمی را انتخاب کردند و ظرف یک سال به آنها درس‌هایی مربوط به تحمل و مدارای دیگران را آموزش دادند. نتیجه این تلاش این است که امروزه هیچ گروه تندروی نژادپرست در کونگ الو فعال نیست.

 این گزارش نشان می‌دهد که این پروژه نه تنها از نظر حذف فیزیکی گروه‌های راسیستی، بلکه از نظر اقتصادی هم بسیار مفید بوده مهرداد درویش پوراست. این محققان محاسبه کرده اند که هر کرونی که کمون‌ها صرف پیش‌گیری از رشد عقاید تند کنند، در طولانی مدت ٢٢ کرون صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت. به گفته اینگوار نیلسون، کمون کونگ الو ١٣ میلیون برای این پروژه هزینه کرده است اما در عوض در هزینه‌های قضایی ، پلیسی و خسارت به قربانیان به میزان ٢٨٠ میلیون صرفه‌جویی کرده است.

دکتر مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی دانشگاه ملاردالن، در گفتگو با پژواک این تحقیق را علیرغم کمبودهایی، مثبت می‌داند. از فایل صوتی بالا می توانید این گفتگو را بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)