از خاطر نبریم که همه اسیران حکومت ولایی در زندان با هر گرایش سیاسی از سلطنت طلب تا کمونیست و مجاهد و لیبرال و طرفداران بازگشت ” رضا پهلوی ” . کرد و خوزستانی و آذری همه فرزندان و پاره های تن ما هستند ومی دانیم امروز در زندانها “چه تبهایی تن رنجور آنان را آب می کند ، می دانیم که همه آنان فارغ از گرایش سیاسی اشان میخواهند نگین روشنی را بر روی پایه انگشترفردای میهن بذلت کشیده امان بنشانند . از حقوق همه آنها دفاع کنیم و انگیزه های پاک آنان را تقدیس نمائیم
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)