چطور سازمان‌های جامعه مدنی در زیمبابوه برای تشویق به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بیشتر دولت ائتلاف تشکیل دادند و چه درس‌هایی می‌توان از آن گرفت:

غلبه بر موانع پیش روی پاسخگوسازی دولت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)