رجوی پس از۲۱سال از خدعه و نیرنگ در این بازی کثیف کینه کشی، دست آخر برگ ۲۱ اش را کشید،‌ وبه کثیف ترین شکل ممکن « پیروز »گشت. بله. می توان مهدی افتخاری را دردقیقه ۹۰ بازی کُشت، اما نمی توان حقیقت را کشت.  روشن شدن دو حقیقت دیگر از تهمت و افتراهای رجوی نسبت به مهدی افتخاری،  همراه با عکسهای جدید

مهدی افتخاری را بدون اینکه اعلام کنند بیمار اورژانس است و همچون سه مورد دیگر از اعضا بیمارسرطانی دراشرف، بسیج جهانی و تبلیغاتی برای درمان پزشکی آنها راه بیندازند، یکباره بصورت غیرمنتظره مریم رجوی‌ پیام خبرمرگش را بعنوان« شهید صدیق»(جایگاه پیامبران و اولیا و امامان) اعلام کرد؟. اما برغم این پیام ایزگم کنی برای فریب اذهان عمومی درخارج ازتشکیلات، پس مرگ او رجوی حتی یکبار از او نام نبرد؟ کما اینکه مریم رجوی طی این ۸سال هرگز نامی از او نبرد. ما در اشرف از شنیدن خبر مرگ مهدی افتخاری  و بویژه  دروغهای نهفته در پیام مریم درباره مهدی افتخاری شوکه شدیم. درسالن غذاخوری بهنگام شنیدن خبرمرگ او هیچ کس جرأت نمی کرد سرش را برگرداند و به کناردستی اش نگاه کند، زیرا نگاه کردن به چشمان دیگران، بمعنی شوکه شدن از این مرگ ( قتل) بود.  همه میدانستند که نمی توانند حقیقت آنچه درذهن شان می گذرد را پنهان کنند زیرا چشم ها دریچه ایی تمام نما از آنچه در ذهن و قلب آدمی می گذرد. همان شب با اینکه چهارشنبه بود و سالگرد کشته شدن رضا رضایی، فیلم سینمایی پخش کردند؟. بله، مهدی افتخاری را در دقیقه ۹۰ در سن ۵۹ سالگی به این شیوه کشتند. چراکه در چشم انداز بود که همه ما ازاشرف خارج می شویم، و النهایه ۶ ماه پس ازمرگ او اولین سری ۴۰۰نفره به کمپ لیبرتی رفتند، لیبرتی زیر نظر کمیسایا، جهت اعزام اعضا  به کشورهای اروپایی و امریکا بود. اگر مهدی افتخاری زنده بود، اکنون درباره فساد و جنایت رجوی در اشرف به روشنگری می پرداخت. طبعاً بدلیل اینکه سالیان در مدار بالای تشکیلات و ازجمله مسئول بخش اطلاعات سازمان بود، می توانست حقایق تکان دهنده ای را دراختیار مردم، مبارزه و تاریخ قرار دهد. کما اینکه رجوی ۳سال بعد اقدام به قتل من(نگارنده) کرد.

رجوی پس از۲۱سال از خدعه و نیرنگ در این بازی کثیف کینه کشی، دست آخر برگ ۲۱ اش را کشید،‌ وبه کثیف ترین شکل ممکن « پیروز »گشت. بله. می توان مهدی افتخاری را دردقیقه ۹۰ بازی کُشت، اما نمی توان حقیقت را کشت.

یکسال پیش گزارش مفصلی تحت عنوان«مهدی افتخاری( فرمانه فتح ا لله- فرمانده و طراح پروازبنی صدرورجوی به پاریس) راکشتند»از زندگینامه مهدی افتخاری (  فرمانده فتح الله) و آنچه که مسعود مریم رجویی این زوج نابکار با دروغ و تهمت ها و ایزوله کردن وی درتشکیلات و الهنایه محاکمه جمعی آنچه پس از‌ آن بر او روا داشتند را انتشاردادم. اما بدلیل توتالیتاریسم مطلق و ارعاب بین اعضا و حتّی بین جدا شدگان از سازمان مجاهدین، هرگز نمی توان هر آنچه در آن سالیان سیاه نکبت و تباهی روی داده است را بتوان بدست آورده و در دسترس قرار داد. اما تا جایی که امکان داشته باشم سعی می کنم گوشه هایی از این تاریخ سیاه میهنمان را که رجوی نیز همدوش و همپای رژیم جمهوری اسلامی، ازخمینی گرفته  تا خامنه ایی ورق زده است را به رشته تحریر درب یاورم.

 ادامه مطلب

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)