اگر حوصله نداشته‌اید نزدیک به ۴ ساعت ویدیوی مسئولان سپاه در سال ۱۳۸۸ را گوش دهید و می‌خواهید بدانید چه مطالب مهمی یا جالب‌توجهی در آن سه ویدیو گفته شده است یا نتوانسته‌اید ربط روشنی بین محتوای هر سه ویدیو بیابید، این گزارش که خواندنش حداکثر ۱۰ دقیقه طول می‌کشد همه اطلاعات مهم آن سه ویدیو و دلایل اهمیتش را به شما می‌دهد.

https://iranwire.com/fa/features/31522

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)