برای تشویق به مسئولیت‌پذیری و شفافیت در ارائه خدمات شهری باید بودجه بخش‌های مختلف شهرداری را در بازه‌ای زمانی پایش کرد تا دید آیا بودجه کافی اختصاص یافته،‌ به درستی هزینه شده و نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود یا خیر. مطالعه بیشتر:

پایش بودجه در سطح محلی و ملی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com