” سعید عابد ” بعد از سوار کردن وی سعی در اغوای وی داشته و پیشنهاد داده است که در ازای مبلغ هنگفتی برای مدتی کوتاه به ” عقد موقت ” وی درآید که ایشان با داد و فریاد خواهان توقف ماشین شده و راننده که دیده است تیر وی به سنگ خورده بر سر او داد زده که چرا بد حجاب است و اکنون وی را به پلیس تحویل می دهد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)