معرفی «کنگره رهائی ایران»

 

کنگره رهائی ایران پس از ماهها تلاش هموندان خود، اینک که فعالانه برای تحقق هدف و ماموریت های خود گام در سپهر سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی می نهد، برای آگاهی هم میهنان و افکار عمومی جهان بطور اختصار کنگره را معرفی می نماید.

در دوران و قرن تکنولوژى، بدون یک ساختار مدرن و پیشرفته و دمکراتیک که بتوان به آن تکیه کرد، بدون اینکه شایسته ترین ها و مسئولترین ها را در جایگاه درست قرار دهیم، بدون اینکه با اندیشه های گوناگون تفاهم داشته باشیم، مبارزات بدون خشونت و به نتیجه رساندن پروژه های نافرمانى مدنى امکان پذیر نمیباشد. با سیاست گذارى مناسب ومدیریت پیشرفته همراه با هم آوایى و همصدایى، ما آن توانائی لازم را خواهیم داشت که از نظام مافیاى ولایى جمهوری اسلامی به آسانى عبور کنیم.

براى بدست آوردن پیروزى بر علیه نظامى مافیایى ولایى ما ناگزیر هستیم از روش هاى آرمانى، از شیوه ها یا از منش هاى قبیله اى گذر کنیم. تلاش ما این بوده که یک شاخصه هاى تشکیلاتى را در کنگره رهائی ایران ابداع کنیم که بتواند تفاهم ها و همکارى ها را در همه سطوح آن آشکارا توصیف کند. افرادى متعهد و مسئول که دل در گرو رهائی ایران دارند در کنکره گردهم آیند و احزاب و سازمان های سیاسی همسو نیز به جاى حذف افراد و کتمان حقایق سیاسى، درکنار یکدیگر و با استقلال سازمانی برای اعتلای مبارزات درون و برون مرز همکاری نمایند.

کنگره رهایى ایران براى همبستگی مبارزان برون مرز و مبارزان درون مرز و سازمانها و احزاب همسو، کوشش ها وتلاش های فراوان کرده است که با دقت بسیار ساختار عملیاتى مدرن و دمکراتیک را تهیه و تنظیم نماید. در ساختار کنگره، دیدگاه ها، شاخصه ها، شرح وظایف بدون تداخل و شرایط احراز مسئولیت ها، چگونگی مدیریت و اختیارات و گردش کار، آنچنان طراحی و پیش بینی  شده است که قادر است پروژه گذار و دوران گذار شهروندان کشور را هدایت، کنترل و مدیریت نماید.

نمودار سازمانی کنگره رهایى ایران نه تنها شیوه هاى دمکراتیک، خلاقیت، کارهای گروهى و شایسته سالارى را تعریف میکند بلکه همکارى و همسویى را با سایر نهاد ها و احزاب سیاسى که با نقشه راه کنگره همسو و به آن باورمندند امکانپذیر ساخته و آنان را براى یک رهبرى و مدیریت مستقل براى همکارى فرا میخواند و اکثر نهادها، سازمانها و احزاب سیاسى قادرخواهند بود که  بطور دمکراتیک و یکپارچه در یک اطاق فکر جمع شوند.

کنگره رهایى ایران از تداوم و میل به کهنه گزینى عبور کرده و بصورت علمى و تخصصی توسعه یافته و داراى نظم انظباطى سیستماتیک و مدرن ساختارى است. از مدیریت فرد سالارى گذر کرده، و بهره گیری از دیدگاه هاى ژرف و عمیق و گوناگون را در همه سطوح تصمیم گیرى تاکید نموده است. مقررات، دستورالعمل ها و روشهای سازمانی کنگره یک خطى تدوین نشده و بعبارت دیگر مطلق گرا همچون آیه نازل شده نیست و خاصیت تبدیل یا تغییر در آن پیش بینی و بخوبی مشهود است.

هموندانی که در کنگره گرد هم آمده اند تعهد کرده اند که بعنوان یک فرزند آزادیخواه ایران آنچه در توان دارند با همه آنان که ﻣﻬﺮ میهن در دل دارند براى سرنگونى نظام مافیاى ولایى همکارى نمایند و ایران را به شهروندان شریف ایران بسپارند. ما امیدواریم در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی در تنگناهای سیاسی و اقتصادی زیادی قرار گرفته و برای بقای خود از ویرانی ایران و یا سرکوب هرچه بیشتر فریادهای اعتراضی هم میهنان ابائی ندارد، با پشتیبانی سازمانهای همسو و هم میهنان درون و برونمرز، به آلترناتیوی برای سرنگونی این فرقه تبهکار بدل شده و قبل از بروز فاجعه های ملی و میهنی، سرزمینمان را از اشغالگران مذهبی و بیگانه پس گرفته و نظامی دمکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با حاکمیت ملت ایران برقرار کنیم.

کنگره رهائی ایران مقدم شما هم میهن آزادیخواه و ایراندوست را که برای رهایی سرزمینمان از حاکمیت این فرقه تبهکار و اشغالگر تلاش می نمائید، گرامی میدارد.

 

چهارشنبه، یکم خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ مه ۲۰۱۹ 

کنگره رهائی ایران

 

 

www.iranliberationcongress.org

https://کنگره-رهایی-ایران.com

https://کنگره-رهایی-ایران.net

info@iranliberationcongress.org

https://t.me/iranliberationcongress

https://twitter.com/CongressIran?s=09

https://instagram.com/iranliberationcongress

https://facebook.com/IranLiberationCongress

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)