لی برای بردن این جایزه در شهر ژنو سوییس با ویولن نوازانی از سراسر جهان رقابت کرد.
اجرای فوق العاده قطعه

Self in Mind از Jaehyuck Choi و

The Four Seasons: Summer از ویوالدی باعث شد،
وی برای گرفتن این جایزه انتخاب شود.

اکنون که کریستین به استرالیا بازگشته است می گوید،
نمی تواند باور کند که چنین اتفاقی افتاده …
وی می گوید: “من انتظار نداشتم برنده شوم، و این مثل تحقق یک رویاست.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)