بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه فراگیری‌شان با آنان فرق دارد. مربیان فعال در زمینه آموزش مهارت‌ها به افراد بزرگسال می‌بایست درک مناسبی از روش‌ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه پیدا کنند. این ویدئو گام‌های ساده‌ای را معرفی می‌کند که دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت بزرگسالان از طریق آن می‌توانند موفقیت جلسات تربیتی را تضمین کنند.

انیمیشن: عناصر آموزش خوب – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)