به بهانۀ اعتصاب و دستگیری کارگران کارخانۀ کاغذ پارس هفت تپه (خرداد ۹۸) :

نگاهی به وضعیت کارگران این کارخانه

دروغِ بزرگِ «خصوصی‌سازی خوب»

مشکلات کارگران، بازداشت و تهدید و اخراج بابت هر اعتراض

ضرورت همبستگی کارگری و ایجاد رسانۀ مستقل کارگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)