گزارش سفر رضا شهابی به فرانسه و شرکت در کنگره سندیکای فرانسوی س. ژ. ت.

به دعوت “کنفدراسیون عمومی کار- س. ژ. ت.” رضا شهابی، عضو “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”، برای شرکت در پنجاه ودومین کنگره آن سندیکا که در طی روزهای ۱۱  تا ۱۸ مه ۲۰۱۹  در شهر دیژون  برگزار  می شد، به فرانسه سفر کرد.

رضا شهابی در بدو ورود به کنگره مورد استقبال مسئولان بخش بین المللی س. ژ. ت. قرار می گیرد. روز اول فرصت مناسبی است جهت آشنایی و تبادل نظر با دیگر مهمانان خارجی کنگره  و نمایندگان سندیکاهای کشورهای مختلف حاضر در کنگره.

شهابی بطور مبسوطی با خانم شوزانا کاماسو، دبیر بین المللی و سالواتوره مارا، مشاور “کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا” از سندیکاهای عمده ایتالیا به گفتگو پرداخت و پس از تشریح وضعیت کارگران ایران و مشکلات ایجاد سازمان های مستقل  کارگری، مسئولان سندیکای ایتالیائی حمایت خود را از جنبش کارگری و سندیکائی ایران اعلام کردند. در همین فرصت، رضا شهابی با نمایندگان سندیکاهای عراق، لبنان، مراکش در مورد مسائل مشترک سندیکائی به تبادل نظر پرداخته و با  خانم کارمن لوپز دبیر اول و اسماعیل درولِت دبیر بین المللی سندیکای CTC “کنفدراسیون کارگران کوبا” گفتگو کرد. مسئولان سندیکای کوبا اظهار داشتند که سندیکای آنان با “خانه کارگر” در تماس است. شهابی با توضیح در مورد ماهیت خانه کارگر، از آن ها خواست که از نمایندگان واقعی کارگران در ایران حمایت کنند.

روز دوم ۱۲ مه به مسائل بین المللی اختصاص داشت و ” کنفرانس بین المللی” با شرکت ۹۶۳ نماینده از سراسر فرانسه و بیش از ۱۰۰ نماینده از سندیکاهای کشورهای پنج قاره شروع به کار می کند. کنفرانس توسط پی یر کوتاز، دبیربخش بین المللی سندیکا شروع به کار می کند. موضوع کنفرانس “آینده ی کار” بود. چهار میزگرد با شرکت همه مهمانان خارجی و مسئولان و اعضای س. ژ. ت. برگزار شد. دو میزگرد  با عنوان های “جهان نابرابر” و “انقلاب های کار” برگزار شد.

اولین میزگرد بعدازظهر به “نقش و وظیفه سندیکالیسم” اختصاص داشت. پس از سخنرانی سه  نفر از کارشناسان و مسئولان سندیکائی جهان، فیلیپ مارتینز دبیر کل س. ژ. ت. درباره وظایف سندیکاهای مدرن سخن راند و عمدتا بر همبستگی بین کارگران و اعضای سندیکاها تاکید کرد و خاطر نشان ساخت که همبستگی را باید در عمل  نشان داد. پس از سخنرانی او، مجری برنامه در ادامه با اشاره به آخرین جمله سخنران قبلی گفت که با بهتر از این جمله نمی توان برنامه را ادامه داد و گواه واقعی همبستگی ما دعوت ازرضا شهابی است که امروز در میان ما حضور دارد و از ایران امده است. آنگا رشته سخن را به  رضا شهابی سپردند.

سخنان رضا شهابی با کف زدن های متمادی همه حاضران که به پا خاسته بودند، پایان یافت.

مجله “مردم” از انتشارات س. ژ. ت ، در ویژه نامه خود در مقاله ای با عنوان “نقش و وظیفه سندیکالیسم” دو صفحه را به سخنرانی رضا شهابی و دیگر مهمانان خارجی اختصاص می دهد. در این مقاله می خوانیم:

« به رغم واقعیت ها و تاریخ بسیار متفاوت، بین الملل به سندیکالیسم باور دارد. آن هم بسیار ساده، به نام همبستگی؟

سه روز پیش در زندان بود، امروز یکشنبه به پا خواسته او را تشویق کردند. رضا شهابی اهل ایران، فعال سندیکای اتوبوسرانی تهران است که در جریان تظاهرات اول ماه مه “همراه با چهل نفر دیگر از جمله دانشجویان، یعنی فرزندان خود شان ” در پایتخت کشور دستگیر شده بود. او روز پیش از سفرش به فرانسه  در مقابل وثیقه ای برابر با صد و پنجاه ماه حقوق اش آزاد شد.

او نگران دوستانش است که همراه او دستگیر شده و هنوز در زندان به سر می برند».

مقاله با اشاره به اعتصاب ها و تظاهرات اعتراضی کارگران و معلمان (به نقل از سخنان رضا شهابی) در خاتمه می نویسد:

 «رضا شهابی از پشتیبانی س. ژ. ت. برخوردارمی باشد… ما به کمک شما و نیز به همبستگی در همه جهان نیازمندیم”.

میزگرد چهارم به «پنجاهمین سالگرد سازمان جهانی کار» اختصاص داشت که علاوه بر یک حقوقدان فرانسوی، دو رهبر سندیکائی فرانسوی و بلژیکی و نیز برنارتیبو عضو دفتر کارگری “سازمان جهانی کار” سخنرانی کردند.

روز ۱۳ مه، مهمانان و نمایندگان سندیکاهای کشورهای دیگر در مجلس تودیع با فیلیپ مارتینز شرکت کردند و با او به گفتگو پرداختند. مارتینز با صمیمیت از رضا شهابی خداحافظی کرد و بر همبستگی س. ژ. ت با کارگران ایران تاکید کرد.

سپس رضا شهابی با نمایندگان سندیکاهای بیش از پنجاه کشور به تبادل نظر در مورد وضعیت مبارزات سندیکائی در جهان و ایران پرداخت. در خاتمه مسئولین سندیکائی از آفریقا، امریکای لاتین، آسیا و اروپا با امضای متنی از مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران پشتیبانی کرده و با محکوم کردن سرکوب فعالان کارگری، معلمان، روزنامه نگاران، زنان و دانشجویان خواهان آزادی فوری زندانیان شدند.

رضا شهابی در روز ۱۵ مه ۲۰۱۹ در نشست پیش کنگره سندیکای فرهنگیان اف. اس. او. در مقر سندیکا در پاریس شرکت کرد. او در طی سخنرانی اش با سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از همبستگی و پشتیبانی چند ساله سندیکای اف. اس. او از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این همبستگی ها همچنان ادامه یابند. رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. این دیدار که حدود سه ساعت به درازا کشید با خواست و تأکید مسئولان سندیکای معلمان فرانسه و نیز سندیکای بین المللی معلمان بر ادامه تماس بین فرهنگیان ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت های کلکتیو سندیکائی و نقش سندیکای معلمان در آن، پایان گرفت.

در روز ۱۷ مه ۲۰۱۹ رضا شهابی با مسئولان سندیکای سولیدر از جمله استفان انجارلان دبیر سراسری سندیکا و همچنین با حکیم بایا یکی دیگر از مسئولین سندیکا ملاقات کرد. این دیدار که حدود یک ساعت و نیم به درازا کشید با خواست و تأکید مسئولان سندیکای سولیدر بر ادامه تماس بین تشکلات کارگری ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت ها، نقش سندیکای معلمان، و همکاری با سندیکای خبرنگاران فرانسه پایان گرفت.

 

مطالب مربوط به سفر رضا شهابی به فرانسه  در مه ۲۰۱۹ :

 

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/shahabi_speech_fr.pdf            فرانسه

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/shahabi_speech_en.pdf         انگلیسی

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/shahabi_speech_fa.pdf            فارسی

 

 

ویدیوی مداخله رضا شهابی در کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه- دیژون ۱۲ مه ۲۰۱۹

http://www.iran-echo.com/video_shahabi_fa.html

 

 

بیانیه پشتیبانی با جنبش و فعالان کارگری ایران توسط سندیکاهای بیش از ۵۰ کشور

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/declaration_fr.pdf            فرانسه

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/declaration_fa.pdf            فارسی

 

 

قطعنامه اضطراری درمورد آزادی و محافظت از کارگران سندیکالیست در ایران ، مصوبه چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری ( آلمانی، انگلیسی،ایتالیایی و فرانسه)  

https://www.etuc.org/fr/document/motion-urgente-sur-la-liberte-et-la-protection-des-syndicalistes-iraniens

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/motion_uropean_fa.pdf            فارسی

 

گزارش شرکت رضا شهابی در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان فدراسیون متحده سندیکایی – اف.اس.او  FSU ( فارسی)  

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/fsu_2019_fr.pdf            فرانسه

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/fsu_2019_fa.pdf            فارسی

 

گزارش دیدار رضا شهابی با مسئولین اتحاد سندیکایی همبستگی – سولیدر Solidaires ( فارسی)  

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/sud_2019_fr.pdf            فرانسه

http://www.iran-echo.com/echo_pdf/sud_2019_fa.pdf            فارسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)