گزارشی نسبتاً قدیمی ولی هنوز جالب از این‌که چطور برخی دولت‌ها در جهان به بهانه شفافیت و مسئولیت‌پذیری فعالیت جامعه مدنی را محدود می‌کنند، و این‌که در مقابل چه راه‌کارهایی پیش روی کنشگران وجود دارد.

حواس‌ها را پرت کن، تفرقه بیانداز، حذف کن: استفاده از مفاهیم شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای توجیه وضع مقررات بر فعالیت نهادهای جامعه مدنی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com