گزارشی نسبتاً قدیمی ولی هنوز جالب از این‌که چطور برخی دولت‌ها در جهان به بهانه شفافیت و مسئولیت‌پذیری فعالیت جامعه مدنی را محدود می‌کنند، و این‌که در مقابل چه راه‌کارهایی پیش روی کنشگران وجود دارد.

حواس‌ها را پرت کن، تفرقه بیانداز، حذف کن: استفاده از مفاهیم شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای توجیه وضع مقررات بر فعالیت نهادهای جامعه مدنی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)