پایش ابزاری است برای کنشگرانی که می‌خواهند کیفیت امور (خدمات، بودجه و …)‌ را طی بازه‌ای زمانی بسنجند. با چند مثال توصیفی در زمینه پایش آشنا شوید:

مثال‌های توصیفی در زمینه پایش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)