موضوع گفتگو و تبادل نظر:

۱ – ارزیابی درباره حضور علی نجاتی در فرانسه به دعوت پنج تشکل سندیکایی.

۲ – بررسی استقلال مالی و تشکیل صندوق مالی.

۳ – درباره منصور اسانلو و نقش مهدی کوهستانی نژاد بعنوان عامل سولیداریتی سنتر.

۲۸ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴

نان کار آزادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)