روز اول ماه مه مانند همه روزهای سال متعلق به کارگران و سایر زحمتکشان است. روز اعتراض به شرایط بد زندگی، روز اعتراض به مالکیت خصوصی و بهره‌کشی انسان از انسان و روز اتحاد نیروهای کار علیه هر گونه بهره‌کشی است و هیچ نیرویی حق تعرض به کارگران  و سایر زحمتکشان را ندارد. یورش و تعرض به تجمات اعتراضی بیانگر نگرانی تمامی لایه‌های درقدرت از اوج‌گیری نارضایتی‌های طبقات فرودست جامعه است. دستگیری‌های گسترده مراسم اول ماه مه در یازده اردیبهشت ٩٨ و قبل و بعد از آن، واکنش گسترده‌ای در ایران و جهان در پی‌داشت و با محکومیت روبرو شد.

مطالبات طرح شده  توسط شرکت کنندگان در این تجمع‌ها نشان از رویکردی روشن و تعیین کننده علیه مناسبات تبعیض‌آمیز و فاسد حاکم بر جامعه دارد و به همین دلیل با خشونت و دستگیری تعداد زیادی از کارگران، دانشجویان، زنان و معلمان روبرو گردید. تعداد دستگیر شدگان به حدی زیاد بود که جمع‌آوری لیست دقیق آنان دشوار است.

حضور و پیگیری خانواده‌ها و دوستان دستگیرشدگان و حمایت بی‌دریغ آنان باعث شد که تعدادی آزاد شوند، ولی عده‌ای همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تا کنون خبری از آنان دردست نیست.

ما زنان «آرزم» یورش و دستگیری‌های زنان و مردان معترض را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی  کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و زنان دستگیر شده هستیم.

ما معتقدیم حضور چشمگیر زنان در تمامی تجمات اعتراضی، از جمله تجمع روزکارگر نشانگر ستم و تبعیض فراگیری است که علیه زنان در تمامی طبقات و اقشار اعمال می‌شود و قطعا هدفِ یورش به این تجمعات در کنارِ سرکوب سایر جنبش‌های اعتراضی، سرکوب مبارزات زنان نیز بوده است.

  اردیبهشت ١٣٩٨

    آرزم (آورد رهایی زنان ومردان)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)