© ۲۰۱۷ Reuters

بنا به یک نظرسنجی که اخیرا در سنگاپور صورت گرفته است، از هر ۱۰ جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله ۶ نفر معتقدند که ازدواج همجنس‌ها اشتباه نیست. به نظر می‌رسد که نظر مردم این کشور در طی پنج سال گذشته درباره ازدواج همجنس‌ها تغییر کرده و نگرش عمومی مردم تغییرات مثبتی داشته است.

یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مخالفین حق ازدواج همجنس‌ها از ۷۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶۰ درصد کاهش یافته است. در مجموع مردم سنگاپور همچنان درباره ازدواج همجنس‌ها محافظه‌کار هستند اما نتایج جدید حکایت از بهبود شرایط دارد.

با این وجود مطابق بخش ۳۷۷ الف قانون کیفری سنگاپور، رابطه جنسی دو مرد می‌تواند با تا دو سال زندان مورد مجازات قرار گیرد، گرچه اجرایی شدن این مجازات بسیار نادر است. جرمزدایی سال گذشته رابطه با همجنس در هندوستان واکنش‌هایی در سنگاپور را نیز آغاز کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com