© 2017 Reuters

بنا به یک نظرسنجی که اخیرا در سنگاپور صورت گرفته است، از هر 10 جوان 18 تا 25 ساله 6 نفر معتقدند که ازدواج همجنس‌ها اشتباه نیست. به نظر می‌رسد که نظر مردم این کشور در طی پنج سال گذشته درباره ازدواج همجنس‌ها تغییر کرده و نگرش عمومی مردم تغییرات مثبتی داشته است.

یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مخالفین حق ازدواج همجنس‌ها از 74 درصد در سال 2013 به 60 درصد کاهش یافته است. در مجموع مردم سنگاپور همچنان درباره ازدواج همجنس‌ها محافظه‌کار هستند اما نتایج جدید حکایت از بهبود شرایط دارد.

با این وجود مطابق بخش 377 الف قانون کیفری سنگاپور، رابطه جنسی دو مرد می‌تواند با تا دو سال زندان مورد مجازات قرار گیرد، گرچه اجرایی شدن این مجازات بسیار نادر است. جرمزدایی سال گذشته رابطه با همجنس در هندوستان واکنش‌هایی در سنگاپور را نیز آغاز کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)